Články

05. 03. 2013

Tepelná Čerpadla (vzduch - vzduch)

Využitím vhodného tepelného čerpadla dokážeme ušetřit nemalou částku na vytápění Vašeho domu.


15. 11. 2012

Vytápění systémem Thermotec

Jednou z možností elektrického vytápění je sytém německé značky Thermotec. Vybrat si lze z elektrických topných panelů různých rozměrů a to včetně koupelnových radiátorů. Thermotec ale láká především příslibem výrazných úspor ve spotřebě energie. V porovnání s jinými srovnatelnými způsoby vytápění se má jednat o úspory až padesáti procentní, což není málo.


22. 10. 2012

Fixace ceny elektřiny

V současné době ceny silové elektřiny na trzích mají tendenci klesat a podle předpovědí tomu má být minimálně i příští rok.


03. 07. 2012

Tepelná čerpadla (vzduch - voda)

Tepelná čerpadla (vzduch - voda) dokážou zásobovat dům teplem až do venkovní teploty -20 stupňů Celsia.


06. 12. 2011

Výběr vytápěcího systému

 

Ne každý při stavbě rodinného domnu přemýšlí o tom, jaký vytápěcí systém bude používat. Tomu by však každý měl dát přednost před tím, než se začne pouštět do výběru vhodného vybavení.


06. 12. 2011

Podle čeho vybírat vytápěcí systém

 

Vytápění je jednou z důležitých položek pro každý rodinný dům. Trh nabízí mnoho druhů vytápěcích systémů, ale někdy není snadné se rozhodnout pro ten správný.


zobrazit všechny

Vytápění rodinných domů

Proč platit vyšší cenu za plyn? Spočítejte ceny plynu a ušetřete tisíce korun na výdajích za plyn. Vyberte levnějšího dodavatele plynu.

Nabídka zdrojů pro vytápění rodinných domů je v současné době poměrně široká, klasické a léty prověřené varianty doplnily moderní, k přírodě ekologické varianty z obnovitelných zdrojů. Každý systém vytápění má své specifické vlastnosti a hlediska, dle kterých se výběr otopného systému pro rodinný dům poněkud komplikuje.

V minulých letech jsme zaznamenali rozmach nových ekologických zdrojů energie pro vytápění, elektřiny a zemního plynu. Na oba systémy bylo možné získat zajímavé dotace a provozní náklady se zdály být zajímavé. Navíc ekologický přínos těchto technologií byl nezpochybnitelný.  Ale společně s tím, jak rostou ceny obou zmiňovaných energií, roste obliba nových ekonomických alternativ vytápění stavby a zároveň se je tu cítit jakýsi návrat ke starým topným zdrojům.

Při stavbě rodinného domu je nezbytné ekonomicky plánovat systém vytápění již od samého počátku projektu . Pojem vytápění totiž zahrnuje celý soubor řešení v rodinném domě, a to

  • Návrh zdroje tepla
  • Samotný provoz
  • Regulace topného systému

Volba systému zvytápění je velmi komplexní záležitostí. V každém stavebním projektu by měly být vypočteny tepelné ztráty, které jsou potom podkladem pro návrh projektu vytápění. Návrh stavebního projektu nám rozkryje problematiku s výběrem zdroje tepla s ohledem na dostupnost paliva v dané lokalitě, problematiku s volbou rozvodů topného systému, otopná tělesa a způsob regulace. I když požadavky investora na provoz nejsou zanedbatelné, důležitost optimálního rozhodnutí je i v ekonomických pořizovacích a provozních nákladech otopné soustavy spojené s jejím provozem.

Pořizovací náklady na zdroj tepla v řádu ticíci korun
Pořizovací náklady na zdroj tepla
Některé zdroje tepla podléhají ekologické dani (hnědé a černé uhlí, koks, dřevo, brikety, propan-butan, pelety, LTO) a vzhledem k očekávanému růstu cen paliv, vychází (z hlediska pořizovacích i provozních nákladů během prvních devíti let) nejlevněji vytápění kotlem na hnědé uhlí, po desátém roku provozu nejlevněji kotle na propan butan.

Jednoznačně nejvyšší pořizovací náklady mají tepelná čerpadla, výhodný je však jejich ekonomicky úsporný provoz. Po 5 letech jsou již kumulované náklady (započtená ekologická daň) nižší než náklady za vytápění elektrickými ohřívači a přímotopy a po 8 letech jsou levnější než kotle na zemní plyn.

Jedním z nejoblíbenějších zdrojů poslední doby je dřevo, které je u nás poměrně lehce dostupné a jeho pořizovací cena je nejnižší ve srovnání s ostatními palivy. Díky moderním kotlům je možné spalovat i hnědé uhlí velmi efektivně a tím i levně a poměrně ekologicky, proto roste obliba i tohoto typu vytápění.

Každý kdo uvažuje ekonomicky, přemýšlí o investici do otopného zařízení, volí dle určitých priorit, které jsou pro výběr zařízení rozhodující. Velkou roli může pro některé sehrát otázka ekologie a ohleduplnosti k životnímu prostředí, ačkoli náklady na koupi jsou vyšší než u jiných zařízení. Přesto volí např.: tepelné čerpadlo. Pro jiné může být zásadní počáteční investice a náklady na provoz v příštích pěti letech, proto volí vytápění kotlem na tuhá paliva. Pokud je tou hlavní prioritou snadná obsluha a bezpracný provoz, bude pravděpodobně volit kotel na zemní plyn či propan-butan, i když bezúdržbový provoz dnes již nabízejí například i kotle na dře­věné peletky s automatizovaným podavačem.

Za jeden z typů vytápění rodinných domů může v podstatě považovat i klimatizace. Klimatizace umí v chladném období byt či rodinný dům vytopit, v létě pak zajisté rádi využijeme klimatizaci jako prostředek pro chlazení vzduchu v místnosti.