Články

13. 10. 2011

Jaký způsob vytápění domu zvolit?

 

Při výběru způsobu vytápění je vždy potřeba zvážit, jaké možnosti váš dům má – z hlediska konstrukce, umístění v dané lokalitě a dostupnosti potřebného paliva. Velmi důležité jsou samozřejmě i provozní náklady na vybraný způsob vytápění.


06. 10. 2011

Nevyhazujte zbytečně peníze z okna, rekonstruujte svůj starší dům!

 

Způsobů, jak a čím lze vytápět rodinný dům, je mnoho. Pokud je však dům nedostatečně izolován a teplo uniká ven, nemůžete nikdy na vytápění uspořit. 


24. 09. 2011

Jak vytápět levně a ekologicky

 

Postupem času se začíná upouštět od klasických vytápěcích systémů, jako jsou třeba kamna na uhlí nebo dřevo. Je to nejen kvůli snaze lidí co nejvíce ušetřit, ale také i kvůli snaze být šetrnější k životnímu prostředí.


18. 08. 2011

To, jaký dům vlastně chcete, musíte promyslet již ve fázi projektování

 

Předtím, než se rozhodnete pro stavbu rodinného domu, musíte promyslet mnoho zásadních otázek. Jednou z nich je volba typu rodinného domu a způsob jeho vytápění.


zobrazit všechny

Vytápění rodinných domů

Proč platit vyšší cenu za plyn? Spočítejte ceny plynu a ušetřete tisíce korun na výdajích za plyn. Vyberte levnějšího dodavatele plynu.

Nabídka zdrojů pro vytápění rodinných domů je v současné době poměrně široká, klasické a léty prověřené varianty doplnily moderní, k přírodě ekologické varianty z obnovitelných zdrojů. Každý systém vytápění má své specifické vlastnosti a hlediska, dle kterých se výběr otopného systému pro rodinný dům poněkud komplikuje.

V minulých letech jsme zaznamenali rozmach nových ekologických zdrojů energie pro vytápění, elektřiny a zemního plynu. Na oba systémy bylo možné získat zajímavé dotace a provozní náklady se zdály být zajímavé. Navíc ekologický přínos těchto technologií byl nezpochybnitelný.  Ale společně s tím, jak rostou ceny obou zmiňovaných energií, roste obliba nových ekonomických alternativ vytápění stavby a zároveň se je tu cítit jakýsi návrat ke starým topným zdrojům.

Při stavbě rodinného domu je nezbytné ekonomicky plánovat systém vytápění již od samého počátku projektu . Pojem vytápění totiž zahrnuje celý soubor řešení v rodinném domě, a to

  • Návrh zdroje tepla
  • Samotný provoz
  • Regulace topného systému

Volba systému zvytápění je velmi komplexní záležitostí. V každém stavebním projektu by měly být vypočteny tepelné ztráty, které jsou potom podkladem pro návrh projektu vytápění. Návrh stavebního projektu nám rozkryje problematiku s výběrem zdroje tepla s ohledem na dostupnost paliva v dané lokalitě, problematiku s volbou rozvodů topného systému, otopná tělesa a způsob regulace. I když požadavky investora na provoz nejsou zanedbatelné, důležitost optimálního rozhodnutí je i v ekonomických pořizovacích a provozních nákladech otopné soustavy spojené s jejím provozem.

Pořizovací náklady na zdroj tepla v řádu ticíci korun
Pořizovací náklady na zdroj tepla
Některé zdroje tepla podléhají ekologické dani (hnědé a černé uhlí, koks, dřevo, brikety, propan-butan, pelety, LTO) a vzhledem k očekávanému růstu cen paliv, vychází (z hlediska pořizovacích i provozních nákladů během prvních devíti let) nejlevněji vytápění kotlem na hnědé uhlí, po desátém roku provozu nejlevněji kotle na propan butan.

Jednoznačně nejvyšší pořizovací náklady mají tepelná čerpadla, výhodný je však jejich ekonomicky úsporný provoz. Po 5 letech jsou již kumulované náklady (započtená ekologická daň) nižší než náklady za vytápění elektrickými ohřívači a přímotopy a po 8 letech jsou levnější než kotle na zemní plyn.

Jedním z nejoblíbenějších zdrojů poslední doby je dřevo, které je u nás poměrně lehce dostupné a jeho pořizovací cena je nejnižší ve srovnání s ostatními palivy. Díky moderním kotlům je možné spalovat i hnědé uhlí velmi efektivně a tím i levně a poměrně ekologicky, proto roste obliba i tohoto typu vytápění.

Každý kdo uvažuje ekonomicky, přemýšlí o investici do otopného zařízení, volí dle určitých priorit, které jsou pro výběr zařízení rozhodující. Velkou roli může pro některé sehrát otázka ekologie a ohleduplnosti k životnímu prostředí, ačkoli náklady na koupi jsou vyšší než u jiných zařízení. Přesto volí např.: tepelné čerpadlo. Pro jiné může být zásadní počáteční investice a náklady na provoz v příštích pěti letech, proto volí vytápění kotlem na tuhá paliva. Pokud je tou hlavní prioritou snadná obsluha a bezpracný provoz, bude pravděpodobně volit kotel na zemní plyn či propan-butan, i když bezúdržbový provoz dnes již nabízejí například i kotle na dře­věné peletky s automatizovaným podavačem.

Za jeden z typů vytápění rodinných domů může v podstatě považovat i klimatizace. Klimatizace umí v chladném období byt či rodinný dům vytopit, v létě pak zajisté rádi využijeme klimatizaci jako prostředek pro chlazení vzduchu v místnosti.