Články

17. 11. 2011

Jak ušetřit náklady na vytápění

 

Na trhu je na výběr hodně druhů vytápěcích systémů. Jeho správným výběrem může majitel rodinného domu ušetřit spousty peněz.


17. 11. 2011

Ekologické vytápění

 

Ekologické vytápění nešetří jen životní prostředí ale i finance. U investice do speciálního vytápěcího systému si můžete být jisti, že se vám vaše peníze budou vracet.


17. 11. 2011

Několik způsobů jak ušetřit za vytápění

 

Kvůli nezastavitelnému růstu cen energií jsou majitelé rodinných domů nuceni šetřit. A určitě by každý z nich uvítal pár rad, díky kterým nemusí zbytečně vyhazovat peníze oknem.


17. 11. 2011

Jak uspořit při vytápění rodinného domu

Na vytápění a ohřev vody připadá více než polovina spotřebované energie v rodinném domě. Nejen že nemoderní způsoby vytápění, při kterých dochází ke spalování, jsou značně neekonomické, ale i dochází i k zatěžování životního prostředí.


17. 11. 2011

Ekonomické způsoby vytápění

 

Více než polovinu veškeré energie rodinného domu se spotřebuje na vytápění a ohřev vody. Existuje mnoho způsobů vytápění, které vám jsou schopny ušetřit peníze.


04. 11. 2011

Vytápění levně a ekologicky

 

Od klasických paliv, hlavně v případě uhlí, se postupně upouští. Nejen kvůli šetření financí, ale i z ekologického hlediska.


zobrazit všechny

Vytápění rodinných domů

Proč platit vyšší cenu za plyn? Spočítejte ceny plynu a ušetřete tisíce korun na výdajích za plyn. Vyberte levnějšího dodavatele plynu.

Nabídka zdrojů pro vytápění rodinných domů je v současné době poměrně široká, klasické a léty prověřené varianty doplnily moderní, k přírodě ekologické varianty z obnovitelných zdrojů. Každý systém vytápění má své specifické vlastnosti a hlediska, dle kterých se výběr otopného systému pro rodinný dům poněkud komplikuje.

V minulých letech jsme zaznamenali rozmach nových ekologických zdrojů energie pro vytápění, elektřiny a zemního plynu. Na oba systémy bylo možné získat zajímavé dotace a provozní náklady se zdály být zajímavé. Navíc ekologický přínos těchto technologií byl nezpochybnitelný.  Ale společně s tím, jak rostou ceny obou zmiňovaných energií, roste obliba nových ekonomických alternativ vytápění stavby a zároveň se je tu cítit jakýsi návrat ke starým topným zdrojům.

Při stavbě rodinného domu je nezbytné ekonomicky plánovat systém vytápění již od samého počátku projektu . Pojem vytápění totiž zahrnuje celý soubor řešení v rodinném domě, a to

  • Návrh zdroje tepla
  • Samotný provoz
  • Regulace topného systému

Volba systému zvytápění je velmi komplexní záležitostí. V každém stavebním projektu by měly být vypočteny tepelné ztráty, které jsou potom podkladem pro návrh projektu vytápění. Návrh stavebního projektu nám rozkryje problematiku s výběrem zdroje tepla s ohledem na dostupnost paliva v dané lokalitě, problematiku s volbou rozvodů topného systému, otopná tělesa a způsob regulace. I když požadavky investora na provoz nejsou zanedbatelné, důležitost optimálního rozhodnutí je i v ekonomických pořizovacích a provozních nákladech otopné soustavy spojené s jejím provozem.

Pořizovací náklady na zdroj tepla v řádu ticíci korun
Pořizovací náklady na zdroj tepla
Některé zdroje tepla podléhají ekologické dani (hnědé a černé uhlí, koks, dřevo, brikety, propan-butan, pelety, LTO) a vzhledem k očekávanému růstu cen paliv, vychází (z hlediska pořizovacích i provozních nákladů během prvních devíti let) nejlevněji vytápění kotlem na hnědé uhlí, po desátém roku provozu nejlevněji kotle na propan butan.

Jednoznačně nejvyšší pořizovací náklady mají tepelná čerpadla, výhodný je však jejich ekonomicky úsporný provoz. Po 5 letech jsou již kumulované náklady (započtená ekologická daň) nižší než náklady za vytápění elektrickými ohřívači a přímotopy a po 8 letech jsou levnější než kotle na zemní plyn.

Jedním z nejoblíbenějších zdrojů poslední doby je dřevo, které je u nás poměrně lehce dostupné a jeho pořizovací cena je nejnižší ve srovnání s ostatními palivy. Díky moderním kotlům je možné spalovat i hnědé uhlí velmi efektivně a tím i levně a poměrně ekologicky, proto roste obliba i tohoto typu vytápění.

Každý kdo uvažuje ekonomicky, přemýšlí o investici do otopného zařízení, volí dle určitých priorit, které jsou pro výběr zařízení rozhodující. Velkou roli může pro některé sehrát otázka ekologie a ohleduplnosti k životnímu prostředí, ačkoli náklady na koupi jsou vyšší než u jiných zařízení. Přesto volí např.: tepelné čerpadlo. Pro jiné může být zásadní počáteční investice a náklady na provoz v příštích pěti letech, proto volí vytápění kotlem na tuhá paliva. Pokud je tou hlavní prioritou snadná obsluha a bezpracný provoz, bude pravděpodobně volit kotel na zemní plyn či propan-butan, i když bezúdržbový provoz dnes již nabízejí například i kotle na dře­věné peletky s automatizovaným podavačem.

Za jeden z typů vytápění rodinných domů může v podstatě považovat i klimatizace. Klimatizace umí v chladném období byt či rodinný dům vytopit, v létě pak zajisté rádi využijeme klimatizaci jako prostředek pro chlazení vzduchu v místnosti.