Komínové nástavce

Napsal dne 18. 12. 2012 uživatel lukas.pasek

Komínový nástavec využívá termodynamické regulace proudění spalin.  To má za následek dokonalejší spalování, snížení spotřeby paliv, vyšší účinnost spotřebiče a v neposlední řadě snížení emisí.

Konstrukce komínového nástavce podstatným způsobem reguluje intenzitu odtahu spalin, jejich cesta se zpomaluje, aby v závěrečné fázi naopak získala na intenzitě výrazným zrychlením, jež způsobuje proudění vzduchu po vnější stěně tělesa nástavce. Spolupůsobení proudění spalin a přisávaného vzduchu způsobuje konstantní tah v komínovém tělese, čímž je zaručeno pomalejší a lepší hoření paliva v topidle. Počáteční zpomalení odchodu spalin umožňuje co nejdokonalejší využití energetického potenciálu spalovaného materiálu přímo v topidle, aniž by teplo unikalo komínem ven bez jakéhokoliv užitku. Závěrečné zrychlení proudu spalin zajišťuje jejich dostatečně rychlý odchod bez možnosti obrácení směru spalinového proudu a jeho vracení se zpět do objektu.
Komínové nástavce výrazně upravuje odtah spalin z komínového tělesa a zároveň zdokonaluje průběh hoření v krbu, kotli nebo v kamnech a tím zvyšuje jejich účinnost. Současně umožňuje regulaci intenzity tahu komína podle potřeb uživatele a tím dokonalejší spalování spojené s úsporou paliva spolu se sníženou tvorbou sazí na stěnách komínové vložky.