Vodíkový kotel

Napsal dne 05. 02. 2013 uživatel lukas.pasek

Dnešní moderní technologie představují novinky, kde hlavním zdrojem energie je voda.
Voda pokrývá 70% povrchu planety. Výzkumem bylo zjištěno, že čisté vodíkové palivo lze vyrábět z vody a to podstatně levněji než je cena tuhých paliv.

Jednou z novinek, které přicházejí na trh je vytápění pomocí vodíkových kotlů.
Vodíkový kotel dovoluje vyrábět tepelnou energii způsobem zcela nezávislým na použití fosilních paliv. Kotel spaluje vodík, který je vyrobený z obnovitelných zdrojů. Vyrobené teplo pak dodává do systémů sálavého vytápění. 
Princip vytápění spočívá v elektrolýze vody. Molekuly vody jsou rozloženy do dvou základních prvků: vodík (H2) a kyslík (O2). Vodík je poslán do retenční nádrže, odkud putuje do vodíkového kotle, zatímco kyslík může být uložen pro další použití, zejména pro nemocnice, nebo je volně vypuštěn do atmosféry.
S využítím energie z obnovitelných zdrojů můžeme dosáhnout cyklu s nulovými emisemi.
Nevýhodou je cena kotle a jeho příslušenství, které je několika násobně vyšší než cena plynového kondenzačního kotle.