Jak vytápět levně a ekologicky

Napsal dne 24. 09. 2011

 

Postupem času se začíná upouštět od klasických vytápěcích systémů, jako jsou třeba kamna na uhlí nebo dřevo. Je to nejen kvůli snaze lidí co nejvíce ušetřit, ale také i kvůli snaze být šetrnější k životnímu prostředí.

 

Při stavbě rodinného domu se hned na začátku musí vědět, jaký systém vytápění bude v domě využíván. Záleží hlavně na lokalitě, kde nemusí pokaždé být dostatek zdrojů . V případě pevných paliv by se mohly zvýšit náklady, kvůli nutnosti dopravy. U ostatních druhů (například u zemního plynu) také nemusí být dostupnost ve všech lokalitách. U již postaveného domu se musí nevyhovující vytápěcí systém bohužel vyměnit. Dnes máte na výběr spousty možností jak topit ekologicky. Pořizovací náklady jsou sice o něco vyšší, než u klasických vytápěcích systémů, ale investice se vám stoprocentně vrátí.

Možnosti ekologického vytápění

První možností, jak ekologicky vytápět dům je elektřina. Nevýhodou je sice vyšší cena a náročnost při obsluze tohoto druhu vytápění. Velkou výhodou je však její všudypřítomná dostupnost, a to, že při vzniku tepelné energie nedochází ke vzniku zplodin. Další variantou, která se dá považovat za ekologickou je vytápění zemním plynem. Provoz takového sytému je méně finančně náročný a jeho ovládání je poměrně snadné. Nejekologičtější způsob vytápění je však získávání tepla z ekologických zdrojů. Můžeme například využívat solární energii nebo tepelné čerpadlo, které je schopno získávat teplo ze vzduchu, země a někdy i z podzemní vody. Další možností je využití takzvané „rekuperační jednotky“. Ta využívá procesu rekuperace, kdy při výměně vzduchu v domě dochází k ohřívání přicházejícího čerstvého vzduchu, vzduchem odcházejícím. Teplo se tak užitečně využije a nedochází k jeho zbytečným ztrátám.

Nejmodernější vytápěcí systémy vám pomohou výrazně ušetřit energii a navíc budete žít i ve zdravém prostředí. Nemusíte se ani bát vyšších pořizovacích nákladů – díky státnímu programu Zelená úsporám můžete získat podporu. Vaše investice se pak vrátí mnohem rychleji.