Jaký způsob vytápění domu zvolit?

Napsal dne 13. 10. 2011

 

Při výběru způsobu vytápění je vždy potřeba zvážit, jaké možnosti váš dům má – z hlediska konstrukce, umístění v dané lokalitě a dostupnosti potřebného paliva. Velmi důležité jsou samozřejmě i provozní náklady na vybraný způsob vytápění.

 

V místech dostupného plynového vedení se nejčastěji používají klasické plynové kotle. Spalování plynu je považováno za v podstatě ekologický způsob vytápění, jelikož se při něm do ovzduší vypouští minimum škodlivých zplodin. Pokud není plynová přípojka dostupná, je možné pořízení zásobníku na propan-butan, tato varianta je ale velmi drahá.

 

Co se týká vytápění elektřinou, klasické elektrické kotle se již většinou nepoužívají. Avšak osvědčeným způsobem vytápění elektřinou je topení podlahové, případně topné žebříky do koupelen. Při vytápění elektřinou nevzniká žádný odpad, což ale neznamená, že je tento způsob topení nějak výrazně ekologický, protože samotná výroba elektřiny životní prostředí významně zatěžuje.

 

Třetí variantou jsou kotle na pevná paliva. Může se jednat o uhlí, dřevo, dřevěné či rostlinné pelety, dřevěné brikety či jakoukoli formu biomasy. Pro svou snadnou instalaci jsou v současné době oblíbená krbová kamna, díky kterým si v domě snadno vytvoříte tepelnou pohodu.

 

Nejnovějším trendem ve vytápění jsou takzvané alternativní způsoby vytápění, mezi které patří solární a fotovoltaické systémy a tepelná čerpadla. Tyto způsoby jsou prozatím poměrně nákladné na pořízení, i když z hlediska výhledu do budoucna se určitě vyplatí.

Ať už zvolíte jakýkoliv způsob vytápění, vždy je důležité pamatovat také na vhodné
zateplení obvodové schránky domu, protože jinak vám spousta tepla bude zbytečně unikat ven z domu. Způsobů zateplení je díky moderním technologiím velmi mnoho, jde jen o to vybrat ten pravý pro váš dům. Více informací na toto téma najdete na stránkách zateplení fasád domů.

 

Z pohledu budoucích úspor za vytápění a za energie vůbec je samozřejmě nejvýhodnější postavit dům nízkoenergetický či dokonce pasivní. Takové domy nabízí například společnost Ekonomické stavby v rámci programu Nízkoenergetický dům.