Palivové dřevo

Napsal dne 26. 10. 2009

Palivové dřevo

Neustále se zvyšující cena moderních energií pro vytápění, zejména elektřiny a zemního plynu, nutí mnoho lidí poohlížet se po úspornějším systému vytápění. Jednoznačně nejlevnějším palivem je dnes dřevo. Existuje několik způsobů, jak vytápění dřevem realizovat. Mezi nejoblíbenější varianty patří klasické a moderní kotle pro ústřední vytápění a velkou oblibu získávají krbové vložky a krbová kamna. Krbové vložky a kamna mohou sloužit jako lokální zdroje tepla nebo doplněné o horkovzdušné rozvody zastanou funkci centrálního vytápění.

Topení dřevem s sebou samozřejmě přináší výhody i nevýhody. Důležitým faktorem, který ovlivňuje i náklady na topení, je dostupnost dřeva v dané lokalitě, neboť nákladná doprava může tento způsob vytápění výrazně prodražit. Neméně důležitou je nutnost skladovacích prostor. Zejména pokud kupujeme dřevo v syrovém stavu, je nutné ho nechat dostatečně vyschnout, neboť vlhkost dřeva výrazně snižuje účinnost při vytápění. Pokud tedy nemáme dostatek prostoru ke skladování, nepřichází tato varianta vytápění v úvahu.

Pokud máme dřevo dostatečně vysušení, je možné v moderních kotlích dosáhnout účinnosti až kolem 90%. Uvádí se, že tuna dřeva poskytne stejné množství energie jako půl tuny koksu nebo 350kg butanu. Vzhledem k nižší ceně dřeva je tak vážným konkurentem na poli paliv.

I vytápění dřevem doznalo určitého vývoje, a tak můžeme na trhu vybírat z různých forem dřevěných paliv. Nejvyužívanějšími jsou klasické dřevo, dřevěné brikety a dřevěné pelety..

Klasické palivové dřevo
Při spalování dřeva bychom se měli vyhnout syrovému nebo vlhkému dřevu. Spotřeba takového dřeva je mnohem vyšší a poskytuje nižší výhřevnost. Nevysušené dřevo také zapříčiňuje vznik vyššího množství odpadních zplodin a snižuje životnost kotle. Dřevo by mělo schnout nejméně po dobu jednoho roku ve formě naštípaných polen.
Nejvýhodnější je zajištění zdroje dřeva co nejblíže k místu bydliště, abychom snížili náklady na dopravu. Je vhodné informovat se na pilách nebo u hajného, který má na starosti nejbližší les.

Dřevěné brikety
Dřevěné brikety jsou lisovány z pilin a v současné době představují oblíbenou alternativu ke klasickému dřevu a lze je spalovat v kamnech a pytlích. Nevýhodou briket je jejich vyšší cena oproti dřevu, ta je ale vyvážena množstvím výhod. Vytápění briketami je méně pracné a brikety jsou dodávány suché, takže není potřeba prostor pro sušení.

Pelety
Pelety představují nejnovější druh dřevěných paliv. Jedná se o válcové granule vzniklé lisováním pilin, jejichž průměr je menší než 2cm. Pro spalování pelet je třeba speciální hořák, vyrábějí se speciální peletová kamna. Jejich výhodou je vysoká možnost automatizace vytápění.

Komfortní vytápění rodinného domu bez prašnosti a uniků koře do místnosti zajistí např. peletová kamna COLA  - VIDEO  Navodí přijemnou atmosféru a zároven šetří za vytápění, protože jsou vybavena nejmodernějši technologií a tím se zvyšuje účinnost a efektivita spalování pelet. Kamna jsou zařazena do dotačního programu Zelená úsporám a v současnosti je možno čerpat státní dotace na 15 modelů takových kamen. Z hlediska bezpečnosti peletová kamna Cola splňují nejpřísnější Evropské normy.

Lokální topení

Kamna a krbové vložky
Tento druh vytápění vychází z dlouholeté historie, krby se k vytápění používali již před stovkami let. Moderní úpravy umožňují zvýšení účinnosti vytápění, omezují vznik škodlivých zplodin a zabraňují možnosti vzniku požáru. Navíc existují možnosti, jak ze zdroje lokálního vytápění udělat prvek vytápění centrálního.

Rozvody horkého vzduchu – horký vzduch vznikající v krbu se pomocí izolovaného potrubí rozvádí do dalších místností, kde je vyveden uzavíratelnými otvory s možností regulace množství přiváděného vzduchu

Výměník teplé vody – tímto způsobem lze nahradit ústřední topení, horká voda se rozvádí rozvodným systémem do topných těles, tuto variantu je možno kombinovat s ústředním topením, jednoduše pak lze přepínat mezi vytápěním centrálním kotlem a vytápěním pomocí kamen

Centrální topení

Centrální vytápění využívá kotle pro spalování dřeva a rozvodného systému, který zásobuje horkou vodou topná tělesa. Na trhu je několik druhů kotlů, které se liší vlastnostmi a využitím.

Litinové kotle
Litinové kotle jsou vhodné pro spalování větších kusů vlhčího dřeva, které hoří pomaleji. Nejsou vhodné ke spalování malých kusů dřeva, protože tyto kusy hoří rychle po celém povrchu a uvolňují velké množství prchavých látek, které nestačí v kotli shořet. Tyto kotle jsou velmi levné, ale jejich účinnost je pouhých 50%, což jejich cenu vyvažuje.

Ocelové kotle
Ocelové kotle jsou vhodné pro spalování menších kusů dřeva a dřevního odpadu. Výkon těchto kotlů lze řídit pomocí regulace nasávání vzduchu. Nároky na obsluho, tedy přikládání a regulaci, jsou velmi vysoké a tato kamna tak neposkytují vysoký komfort. Ocelové kotle dosahují účinnosti kolem 65%.

Speciální ocelové kotle
Jedná se o tzv. zplynovací neboli pyrolitické kotle. Zplynování je technologie, která umožňuje účinnější spalování dřeva. V těchto kotlích dochází k vysušení a ohřevu dřevní hmoty v násypce, při kterém se uvolňují plynné složky. Spalování pevné složky (dřevěného uhlí) je tedy doplněno ještě o spalování plynu, což zvyšuje celkovou účinnost spalování. Účinnost těchto kotlů se pohybuje kolem 75%.

Automatické kotle
Tyto kotle jsou určeny pro spalování drobného dřeva, dřevního odpadu, štěpky a pelet. Mají velké zásobníky, díky nimž se snižují nároky na obsluhu. Automatické dávkování paliva umožňuje provoz až několik dní bez nutnosti obsluhy. Cena těchto kotlů je několikanásobně vyšší než u obyčejných litinových nebo ocelových modelů, ale jejich účinnost je vyšší, než 80%, což umožňuje návratnost vynaložené investice.