Propan, lehké topné oleje LTO

Napsal dne 00. 00. 0000

Propan, propan - butan

V místech, kde není k dispozici rozvod zemního plynu, je možné pro vytápění využít zkapalněného propanu nebo směs s butanem. Pro malé a přenosné zdroje tepla se používá propan – butan v přenosných lahvích. Využití těchto plynů se v průběhu roku mění, během zimy se u venku umístěných zásobníků používá převážně propan. Důvodem je rozdílná teplota varu obou plyn. Butan má bod varu přibližně 0°C, což je podstatně více než u propanu. V zimě tak dochází k přednostnímu odpařování propanu a poklesu tlaku v zásobníku. Naopak do příručních zapalovačů se kvůli nižšímu tlaku používá pouze butan.

Zásobníky plynu mohou být nadzemní, podzemní nebo polozapuštěné.

Nadzemní zásobníky – k jejich instalaci je potřeba dostatek prostoru, mají obvykle válcovitý tvar a instalují se na betonové základy, tyto zásobníky musí být uzemněny

Podzemní zásobníky – k jejich instalaci je potřeba méně prostoru, jsou vizuálně i ekologicky šetrnější k životnímu prostředí, tyto zásobníky jsou chráněny speciální antikorozní povrchovou úpravou, která je odolná proti vlivům tlaku a tepla a poskytuje ochranu proti spodní vodě, zásobník je doplněn aktivní antikorozní ochranou (tzv. obětní anodou), které prodlužuje životnost zásobníku a slouží jako uzemnění.

Polozapuštěné zásobníky – jejich vlastnosti jsou totožné s podzemními zásobníky, ovšem jak jejich název napovídá, nejsou umístěny pod povrchem zcela, ale pouze zčásti.
Topné systémy jsou pro tento plyn stejné jako u zemního plynu. Rozdíl je v použití jiného druhu hořáků a také se liší výkony jednotlivých spotřebičů. Tento způsob vytápění je extrémně nákladný, neboť kromě vysoké ceny propanu je nutné platit nájem za zásobník plynu.

Lehké topné oleje

Vytápění lehkými topnými oleji u nás nemá příliš velkou tradici, ale například v Rakousku tento způsob vytápění využívá až 40% domácností. Důvodem jsou ceny elektrické energie a plynu, které jsou v Rakousku vyšší než u nás. V ČR patří LTO mezi dražší paliva, využívají se tedy převážně tam, kde není dostupný rozvod zemního plynu.

Výhodou LTO je vysoká výhřevnost a nízké množství vznikajících škodlivin. Účinnost kotlů na LTO je až 95%. LTO se velmi snadno transportují s minimálními ztrátami, velice jednoduše se s nimi pracuje a jsou nenáročné na manipulaci. Topení na LTO se velmi lehce reguluje a dokáže rychle reagovat na aktuální požadavky na teplo v domácnosti.

Nevýhodou topení na LTO je vysoká cena paliva a jeho přímá závislost na ceně ropy, pokud cena ropy roste, roste i cena LTO a naopak.
Systém pro vytápění je opět obdobný jako u vytápění zemním plynem, vybavený speciálními hořáky pro spalování LTO. V případě tohoto paliva jsou zásobníky menší než u plynu, a tak mohou být umístěny uvnitř rodinného domu.