Tuhá fosilní paliva

Napsal dne 00. 00. 0000

Tuhá fosilní paliva

Vytápění pevnými fosilními palivy – černým uhlím, hnědým uhlím a koksem zaznamenalo v posledních letech velký ústup. Důvody byly jak ekologické, tak ekonomické. Při spalování uhlí vzniká velké množství škodlivých zplodin, které znečišťují vzduch a životní prostředí. Masivní nástup pohodlného vytápění pomocí elektřiny a relativně levného zemního plynu společně s ekologickým faktorem způsobil, že velké množství subjektů nahradilo vytápění fosilními palivy právě těmito systémy.

Ale společně s tím, jak se zvyšují ceny elektřiny a zemního plynu, mnoho domácností i podnikatelských subjektů se vrací k vytápění fosilními palivy. Díky moderním technologiím může být v současnosti vytápění uhlím ekologické, levné i pohodlné. Aby těchto vlastností bylo dosaženo, je třeba důkladného spalování. Klíčem k úspěchu jsou moderní uhelné kotle.

Moderní modely těchto kotlů nejenže snižují ekologickou zátěž pro životní prostředí, která jejich provozem vzniká, ale výrazně usnadňují celý provoz topného systému. Díky velkoobjemovým automatickým zásobníkům není třeba častá obsluha, při plném výkonu kotle stačí jednou denně, při sníženém výkonu dokonce jednou za 3 dny.

Nedostatky starých typů kotlů:

  1. velmi nízká účinnost spalování, zhruba kolem 60%
  2. prakticky nulová regulace výkonu
  3. vysoké nároky na obsluhu
  4. velmi neekologické spalování paliv

Vlastnosti moderních kotlů:

  1. vysoká účinnost spalování přesahující 80%
  2. automatická regulace kotle, srovnatelná s plynovými či elektrickými kotly
  3. automatický provoz zajišťuje minimální potřebu obsluhy
  4. velké zásobníky paliva, automatika přivádí na rošt pouze potřebné množství paliva
  5. nízké provozní náklady
  6. široká oblast využití