Zemní plyn

Napsal dne 25. 10. 2009

Zemní plyn se relativně snadno rozvádí i přesto, že plynová síť není zdaleka tak rozšířená jako elektrická. Snadno se reguluje výkon topidel a není divu, že je právem na druhém místě z hlediska finančních výdajů. Topidla jsou již ale bohužel konstrukčně náročnější než v případě elektřiny - je třeba odvádět spaliny a zajistit bezpečnost při zhasnutí plamene.
Výhody vytápění zemním plynem:

  1. vysoká energetická účinnost plynového topení
  2. jednoduché ovládání, snadná regulace a automatizace
  3. šetrnost k životnímu prostředí

Při vytápění rodinného domu plynovým topením můžeme volit mezi lokálním a centrálním vytápěním. Oba dva systémy se od sebe odlišují způsobem instalace a provozu, výběr záleží čistě na přání majitel domu.

Lokální vytápění

Výhodou tohoto řešení je umístění nezávislého zdroje topení v každé místnosti objektu, díky čemuž v případě výpadku jednoho z topidel zajistí ostatní dostatečný výkon pro vytápění celého domu. Při instalaci není nutná montáž teplovodního systému ani vyvložkování komínu. Jednotlivé zdroje poskytují maximální výkon okamžitě po zapnutí, a tak je možné objekt rychle vytopit i po delší odstávce, navíc provoz není závislý na dodávce elektrické energie, takže vytápění není ohroženo přerušením dodávek elektřiny.
Nevýhodou lokálního vytápění je jeho nižší účinnost ve srovnání s ústředním kotlem a teplovodním systémem.

Centrální vytápění

Základním kamenem plynového centrálního vytápění je plynový teplovodní kotel, který ohřívá vodu a pomocí teplovodního systému ji rozvádí do topných těles (radiátorů) po celém domě. U klasických kotlů bylo potřeba zabránit kondenzaci vodní páry ze spalin, proto se jejich teplota udržovala na 150 – 170°C. Moderní kotle jsou úspornější díky využití nízkoteplotní nebo kondenzační techniky.
Nízkoteplotní technika
U těchto kotlů je možné při dílčím zatížení vychladit spaliny i pod 100°C bez nebezpečí kondenzace vodní páry. Díky většímu vychlazení se zvyšuje účinnost plynového kotle a zároveň se snižuje spotřeba plynu. Nízkoteplotní plynové kotle mají zhruba o 5% nižší spotřebu plynu než kotle klasické.
Kondenzační technika
Kondenzační plynové kotle využívají toho, že při spalování zemního plynu nevzniká pouze oxid uhličitý, ale do ovzduší uniká i množství vodní páry. Vodní pára ovšem obsahuje množství energie, které je možné využít tak, že se pára nechá zkondenzovat a vznikne tzv. kondenzační teplo. Díky tomuto procesu se zvyšuje výkon plynového kotle a účinnost spalování zemního plynu.
Kondenzační techniku je možné využít pouze u zemního plynu, který obsahuje vyšší množství vodíku v palivu a jeho spaliny je možné více ochladit, díky čemuž dojde ke zkondenzování většího množství vodní páry. Při spalování zemního plynu také vzniká pouze minimum oxidů síry, které spolu s vodou vytvářejí agresivní kyseliny.
Díky využití této technologie mohou kondenzační plynové kotle dosáhnout i výkonnosti vyšší než je 100% výhřevnosti spáleného zemního plynu. Úspora plynu může dosáhnout až 25%.

Regulace

Regulace vytápění je základním předpokladem pro dosažení úsporného provozu. Účelem regulace je zajištění toho, aby kotel spaloval pouze takové množství plynu, které je zapotřebí k dosažení požadované teploty v jednotlivých místnostech.
Nejpoužívanější typy regulací:

  1. pokojový termostat – řídí činnost kotle v závislosti na teplotě v místnosti, ve které je umístěn (dnes se již nepoužívá)
  2. programovatelný termostat – řídí činnost kotle podle předem nastaveného programu, ale pouze v závislosti na teplotě v místnosti, ve které je umístěn
  3. programovatelné regulátory – řídí teplotu v různých místnostech podle samostatných programů
  4. programovatelné termostatické hlavice - řídí teplotu v různých místnostech podle samostatných programů, navíc v případě prudkého poklesu teploty v místnosti (např. při větrání) neotevřou průtok vody na maximum, ale naopak ho uzavřou, čímž dochází k úsporám

Pro správnou činnost plynového topného systémů je důležitý pravidelný servis, neboť jen správně seřízený kotel ve spojení s perfektním stavem rozvodného systému a topných těles zajišťuje nejefektivnější a nejúspornější vytápění objektu.